Vårtävlingen 2019 - inställd

Vårtävling
18-26 maj  2019

Vårtävlingen 2019 har bivit inställd pga för få deltagare.

Träna tennis i Rotebro!

Rotebro Tennisklubb (www.rotebrotk.se)
i samarbete med
Advantage Sweden Tennis Academy (Janne Hedman) (www.advantageswedentennis.se)
erbjuder tennisträning för barn och vuxna oavsett spelnivå

Tid: Vecka 27

Plats: Rotebro Tennisklubb, Tennisvägen 3 Rotebro

Villkor: Medlemskap i Rotebro TK

Omfattning: Barn: 5 pass om 1 timme under en vecka dagtid mån-fre (totalt 5 timmar). Vuxna: 6 pass om 1,5 timme, (totalt 9 timmar), kvällstid/dagtid.

Genomförande: Gruppträning med ca 4 personer/grupp för vuxna, barngruppsstorlek beroende på ålder. Möjlighet till Familjetennisträning finns.

Kostnad: 1750 kr/deltagare vuxen, redan medlem i klubben
2000 kr/deltagare vuxen, inklusive medlemsavgift (250 kr)
625 kr/deltagare barn, redan medlem i klubben (t.o.m. 18 år)
725 kr/deltagare barn, inklusive medlemsavgift (100 kr)
OBS! Familjemedlemskap kostar 450 kr!

Anmäl er genom att maila följande uppgifter till info@rotebrotk.se :
Barn: Namn, fullständigt personnummer (ååmmdd-nnnn), adress (nya medlemmar), mobiltelefonnummer, email till namngiven målsman
Vuxna: Namn, email och mobilnummer, adress (nya medlemmar)

Begränsat antal platser. Beskriv gärna tenniserfarenhet i anmälan.

Anmälan: Så snart som möjligt, dock senast den 23 juni 2018.

Betalning görs efter besked om att du kommit med, dock senast den 29 juni 2018 till postgirokonto: 38 25 52-8. OBS! Glöm inte att ange ditt namn och ”Sommarkurs” som referens!

Välkommen!

Rotebro Tennisklubb Advantage Sweden Tennis Academy

MEDDELANDE FRÅN ROTEBRO TK

Viktig information från styrelsen

Rotebro Tennisklubb har funnits sedan 1927. Den har bestått och utvecklats genom medlemmarnas ideella arbete. Det har gjort att vi i RTK har mycket att glädjas åt och vara stolta över, t ex mycket fina banor både inom- och utomhus; de senare med ett mycket fint läge centralt i Rotebro. Dessutom har klubben god ekonomi.

Men allt är inte problemfritt. Vi har alldeles för få ungdomar som spelar och för få medlemmar som deltar i klubbens tävlingar. Vi behöver fler som engagerar sig i styrelse och kommittéer samt i skötseln av anläggningen. Vi har så smått börjat arbetet med åtgärda de två första problemen, men det blir mycket svårt att komma vidare om inte de övriga frågorna kan lösas. Styrelsearbetet och skötseln av anläggningen tar all tillgänglig tid och kraft; alldeles för lite finns kvar till att utveckla själva tennisverksamheten vilket behövs för att fler barn och ungdomar – inte minst tjejer – ska kunna få hjälp att lära sig spela för att klubben ska kunna arrangera intressanta tävlingar anpassade till medlemmarnas önskemål.

Dessa problem gör också att klubben har hamnat i ett alltmer utsatt läge. Ifall några av de medlemmar som nu drar huvuddelen av lasset skulle sluta och ersättare saknas, blir det hela ganska snabbt ohållbart, vilket i sin tur kan leda till att klubben läggs ner.

I styrelsen behövs personer med olika kompetenser och erfarenheter, exempelvis inom områden som ekonomi, träning, tävlingsorganisation, och banskötsel.

Det mest akuta är att ny kassör behövs. Dessutom saknas en klubbmästare och delar av valberedningen. Vidare behövs fler som hjälper till med att sköta anläggning.

Skötseln av anläggningen innehåller en hel del som ”alla” kan göra; annat kan vara lite svårare, men inte värre än att de flesta kan lära sig. Om fler hjälper till blir det inte särskilt betungande för någon; dessutom ger det jobbet såväl trevlig gemenskap som glädje över ett bra resultat.

Avslutningsvis, fler måste göra mer om klubben ska överleva och ha en välskött anläggning till rimliga kostnader. Detta är en förutsättning för att kunna utveckla klubbens verksamhet så att den på bästa sätt gynnar medlemmarna. Som vanligt ska ”någon” göra jobbet; bli ”någon” och bidra till att RTK ånyo blir en riktigt livaktig tennisklubb, särskilt för de unga.

Om du vill göra en insats: Kontakta styrelsen via info@rotebrotk.se eller

Ulf Bergh (ordf) ubergh43@gmail.com , mobil: 076 824 7722

Styrelsen

Kontakt Rotebro TK:
Tennisvägen 3
192 77, Sollentuna
E-post: info@rotebrotk.se
Orgnr: 814800-1020

Subscribe to RTK - Rotebro tennisklubb RSS