You are here

Parkering

Rotebro tennisklubb har markerade p-platser där klubbens besökare får parkera. Dessa p-platser nås via infarten från Tennisvägen.
 
På Tennisvägen är parkering förbjuden enligt skyltning. Mellan Tennisvägen och grusbanorna finns en gräsyta som hör till klubben. Det är förbjudet att parkera på gräsytan utan tillstånd från klubben.
 
Lettströms väg går längs med grusbana 2. Där gäller datumparkering. Det är förbjudet att parkera mellan klockan 02.00 och 15.00 på udda husnummersida udda datum och jämn husnummersida jämna datum. Grusbanorna befinner sig på udda husnummersida. Tänk på att det är en smal väg, parkering får inte hindra trafiken.